Presscenter

Hitta intervjupersoner, svar och högkvalitativt pressmaterial.

Intervju

Hitta fler potentiella presskontakter på oberoende Bitcoin Press Center.

FAQ

Vad är Bitcoin?

Bitcoin är ett konsensus nätverk som möjliggör en ny typ av betalningssystem och en komplett digital valuta. Det är den första decentraliserade peer-to-peer betalningsnätverket som är drivet av sina användare utan någon central enhet eller mellanhand. From en användares perspektiv är Bitcoin ungefär som kontanter på Internet. Bitcoin kan också ses som de mest prominenta triple entry bookkeeping system som existerar.

Hur fungerar Bitcoin?

Från en användares perspektiv, så är Bitcoin inget annat än ytterligare en mobilapplikation eller datorprogram som ger tillgång till en personlig Bitcoin plånbok och tillåter användare att skicka och ta emot bitcoins med dem. Så fungerar Bitcoins för de allra flesta.

Under ytan så består Bitcoin-nätverket av en delad publik loggbok kallad "block kedjan". Loggen innehåller alla transaktioner som någonsin har blivit utförd, vilket erbjuder användarens dator att verifiera validiteten för varje transaktion. Autenticiteten av varje transaktion är skyddad av digitala signaturer som tillhör de skickande adresserna, vilket ger att alla användare kan ha full kontroll över skickade bitcoins från deras egna Bitcoin adresser. Dessutom kan alla processa transaktioner genom beräkningskraft från specialiserad hårdvara och få betalt i bitcoins för arbetet. Detta är ofta kallat "utvinning". För att lära dig mer om Bitcoin kan du konsultera den dedikerade sidan och original rapporten.

Vad är Bitcoin utvinning?

Utvinning är processen att använda datorkraft för att hantera transaktioner, säkra nätverket, och hålla alla i systemet synkroniserade. Det kan liknas som ett Bitcoin datacenter förutom att det har utformats för att vara helt decentraliserat med utvinnare över hela världen och ingen enskild person har kontroll över nätverket. Denna process kallas "utvinning" (eller "mining" på engelska) som analogi till guldbrytning, eftersom det också är en tillfällig mekanism som används för att utfärda nya bitcoins. Till skillnad från guldbrytning, ger Bitcoin utvinning en belöning i utbyte mot nyttiga tjänster som krävs för att driva ett säkert betalningsnätverk. Utvinning kommer fortfarande att krävas efter att den sista bitcoin har utfärdas.

Hur kan man införskaffa bitcoins?

Medan det eventuellt är möjligt att hitta privatpersoner som vill sälja bitcoins mot kreditkortsbetalning eller PayPal betalning, så accepterar de flesta börser inte betalning med dessa betalmetoder. Det eftersom i de flesta fall då någon köper bitcoins med PayPal backar de sedan deras del av transaktionen. Detta är ofta refererat till som "chargeback".

Använder verkligen människor Bitcoin?

Ja. Det är ett växande antal företag och privatpersoner som använder Bitcoin. Detta inkluderar företag som restauranger, lägenheter, advokatbyråer och populära nättjänster som Namecheap, WordPress, Reddit och Flattr. Medan Bitcoin fortfarande är ett relativt nytt fenomen, växer det fort. I slutet av Augusti 2013 uppskattades värdet av alla bitcoins i cirkulation till 1.5 miljarder US dollar varje dag.

Screenshot

Hur svårt är det att göra en Bitcoin-betalning?

Bitcoin-betalning är lättare att utföra än betal och kreditkortsbetalningar och kan motas utan ett handelskonto. Betalningar är gjorda från en plånboksapplikation, på antingen din dator eller smartphone genom att skriva in mottagarens adress och betalbelopp och sedan trycka skicka. För att göra det lättare att skriva en en mottagares adress kan många plånböcker skriva in mottagaradressen genom att skanna en QR kod och eller dutta två telefoner tillsammans som har NFC teknologi.

ScreenshotScreenshot

Vad är fördelarna med Bitcoin?
  • Betalnings frihet - Det är möjligt att skicka och ta emot vilket belopp som helst direkt var som helst i världen vid vilken tidpunkt som helst. Inga semestrar. Inga landsgränser. Inga begränsningar. Bitcoin tillåter sina användare att ha full kontroll på sina pengar.
  • Väldigt låga avgifter - Bitcoin-betalningar är för nävarande processade med antingen inga avgifter eller väldigt låga avgifter. Användare kanske inkluderar avgifter för transaktioner för att få prioritets processering, vilket kan leda till snabbare konfirmation av transaktionen av nätverket. Dessutom existerar handelsprocesserare för att hjälpa handlare med att processa transaktioner. De konverterar bitcoins till vanlig valuta och sätta in pengar direkt till handlarens bankkonto dagligen. Eftersom dessa tjänster är baserade på Bitcoin kan de erbjuda mycket lägre avgifter än PayPal och kreditkortsnätverk.
  • Färre risker för handlare - Bitcoin-transaktioner är säkra, irreversibla och innehåller inte någon personlig eller känslig information om kunden. Handlare är skyddad från bedrägerier eller "chargebacks" och det finns inget behov att följa PCI. Handlare kan enkelt expandera till nya marknader där kreditkort inte finns eller bedrägerinivåerna är för höga. Resultatet är lägre avgifter, större marknad och mindre administrativa kostnader.
  • Säkerhet och kontroll - Bitcoin-användare har full kontroll på sina transaktioner. Det är omöjligt för en handlare att dra pengar från dig utan att du vill, som det kan hända med andra betalningsmetoder. Bitcoin betalningar kan göras utan att någon personlig information blir knuten till transaktionen. Det ger ett strakt skydd mot identitetsstöld. Bitcoin användare kan också skydda deras pengar genom att säkerhetskopiera och kryptera sina bitcoins.
  • Transparent och neutrallt - All information angående Bitcoin-pengar är tillgängligt på blockkedjan för alla att verifiera och använda i realtid. Ingen individ eller organisation kan kontrollera eller manipulera Bitcoin protokollet eftersom det är säkrat kryptografiskt. Det gör att kärnan av Bitcoin kan litas på för att vara helt neutral, transparent och förutsägbar.
Vad är nackdelarna med Bitcoin?
  • Adoption av Bitcoin - Många känner fortfarande inte till Bitcoin. Varje dag så är det fler företag som accepterar bitcoins eftersom de vill åt fördelarna i att göra så. Dock är det fortfarande ett litet antal företag och de behöver bli fler för att kunna dra nytta av nätverkseffekter.
  • Volatilitet - Det totala värdet av bitcoins i cirkulation och antalet företag som använder Bitcoin är fortfarande väldigt litet jämfört med vad det skulle kunna vara. Därav kan relativt små händelser, transaktioner eller företagsaktiviteter signifikant påverka priset. I teorin, så kommer volatiliteten minska när Bitcoins marknader och teknologi mognar. Aldrig tidigare har världen sett en start-up valuta, så det är verkligen svårt (och spännande) att föreställa sig hur det kommer utvecklas i framtiden.
  • Pågående utveckling - Bitcoin-mjukvaran är fortfarande i beta och har många ofärdiga funktioner som är under aktiv utveckling. Nya verktyg, funktioner och tjänster håller på att bl utvecklade för att göra Bitcoin säkrare och lättare att använda för allmänheten. Vissa av dessa är inte redo att användas av alla. De flesta Bitcoin företag är nya och erbjuder forfarande inte någon försäkring. Generellt så håller Bitcoin fortfarande på att mogna.
Är Bitcoin säkert?

Bitcoin-teknologin, alltså protokollet och kryptografin, har historiskt varit mycket säkert och Bitcoin-nätverkat är antagligen det största distribuerade beräkningsnätverket i världen. Bitcoins vanligaste sårbarhet är användarfel. Bitcoin-plånboksfiler som sparar de nödvändiga privata nycklarna kan av misstag raderas, förloras eller bli stulna. Bitcoin är likt fysiska pengar sparade i digital form. Lyckligtvis kan användare adoptera goda säkerhetsrutiner för att säkra deras pengar eller använda en tjänst som tillhandahåller en bra nivå av säkerhet, samt försäkring mot stöld och förlust.

Är Bitcoin lagligt?

Så vitt vi vet så har Bitcoin inte gjorts illegalt in de flesta jurisdiktioner. Däremot finns det några jurisdiktioner (som Argentina och Ryssland) som allvarligt begränsat eller förbjudit utländska valutor. Andra jurisdiktioner (som Thailand) kan begränsa möjligheten att få license för vissa typer av verksamheter t.ex Bitcoin-marknader.

Regulatorer från en mängd olika jurisdiktioner tar steg mot att tillhandahålla privatpersoner och företag med regler för hur de kan integrera den här nya tekniken med det formella och reglerade finanssystemet. T.ex har Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), en byrå i det Amerikanska finansdepartementet, har gett ut en icke bindande guide på hur de ser på olika aktiviteter som involverar virtuella valutor.

Hur fungerar Bitcoin och beskattning?

Bitcoin är inte en fiat valuta med status som lagligt betalningsmedel i någon jurisdiktion, men skatteplikt gäller oftast oavsett vilket medium som används. Det finns en mängd lagar i många olika jurisdiktioner som kan orsaka skatteplikt på intäkter, försäljning, löner, kapitalvinster, eller liknande kan uppstå med Bitcoin.

Är Bitcoin användbart för illegala aktiviteter?

Bitcoin är pengar och pengar har alltid använts för både legala och illegala ändamål. Kontanter, kreditkort och nuvarande banksystem används i mycket större utsträckning för ekonomisk brottslighet än Bitcoin. Bitcoin kan bidra med betydande innovation inom betalningssystem och fördelarna med sådan innovation anses ofta vara fler än deras eventuella nackdelar.

Bitcoin är designat för att ta ett stort steg mot att göra pengar säkrare att använda och kan också skapa ett starkt skydd mot många former av ekonomisk brottslighet. T.ex så är bitcoins helt omöjliga att förfalska. Användare är i full kontroll och kan inte utsättas för oönskade betalningar, vilket är möjligt med kreditkort. Bitcoin transaktioner är irreversibla och immuna mot "chargebacks" bedrägerier. Bitcoin möjliggör pengar att vara säkra mot både stöld och att du skulle förlora din pengar, genom att använda kraftfulla mekanismer som säkerhetskopior, kryptering och multi-signaturer.

Viss oro har framförts över att Bitcoin skulle kunna vara attraktivt för brottslingar, eftersom det kan användas för att göra privata och oåterkalleliga betalningar. Det går däremot redan med kontanter och banköverföringar, vilka är utbredda och väletablerade. Användningen av Bitcoin kommer utan tvivel att utsättas för liknande regulation som redan finns på plats inom rådande finansiella system och Bitcoin kommer sannolikt inte hindra brottsutredningar från att genomföras. I allmänhet är det vanligt att viktiga genombrott uppfattas som kontroversiella innan deras fördelar är välkända. Internet är ett bra exempel bland många andra för att illustrera detta.

Är Bitcoin en "bubbla"?

En snabb ökning av priset är inte en bubbla. En artificiell övervärdering som leder till en plötsligt nedåtgående trend är en bubbla. Val gjorda av hundratusentals individer som deltar i handeln med bitcoins får priset att variera medan marknaden söker stabilitet. En anledning till att attityden mot bitcoin kan förändras är förlorandet av förtroende för Bitcoin. Stora skillnader mellan värde och pris som inte är baserade på grunden av Bitcoin-ekonomin kan orsakas av uppmärksamhet i pressen som då kan stimulera spekulativ efterfrågan, rädsla för osäkerhet och girighet.

Varför har bitcoins värde?

Bitcoins har värde eftersom de är användbara som en form av pengar. Bitcoin har samma egenskaper som pengar (hållbarhet, bärbarhet, utbytbarhet, sällsynthet, delbarhet och identifierbarhet) baserat på matematiska egenskaper istället för att förlita sig på fysiska egenskaper (som guld och silver) eller lita på en central enhet (som för en fiat valuta). Kort sagt, Bitcoin är byggt på matematik. Med de attributen är tillit och adoption allt som krävs för att en form av pengar ska ha värde. För Bitcoin kan det mätas i det växande antalet användare, återförsäljare och startups. Som med alla valutor, bitcoins värde kommer endast och direkt ifrån personer som är villiga att acceptera bitcoin som betalningsmetod.

Är bitcoin ett Ponzibedrägeri?

Ett Ponzibedrägeri är ett bedrägeri som går ut på att investerarna blir betalda från deras egna investerade pengar, eller andra investerare, istället för vinst gjord av individerna som driver bolaget. Ponzibedrägerier är konstruerade för att kollapsa på bekostnad av de sista investerarna, när det inte finns tillräckligt många nya deltagare.

Bitcoin projektet är gratis programvara utan något centralt beslutsorgan. Det finns därav ingen som är i position att ljuga om en investerings avkastning. Precis som andra stora valutor, som t.ex guld, US dollar, euro, yen, etc. så finns det ingen garanterad köpkraft och valutakurserna förändras kontinuerligt. Det innebär att en bitcoins värde är volatilt och ägare av bitcoins kan oförutsägbart både förlora och tjäna pengar. Utöver spekulation är Bitcoin också ett användbart och konkurrenskraftigt betalsystem, som används av tusentals privatpersoner och företag.

Vem skapade Bitcoin?

Bitcoin är den första implementationen av ett koncept kallat för "kryptovaluta" som först var beskrivet 1998 av Wei Dai på cypherpunks maililista, som föreslog idéen av en ny form av valuta som använder kryptografisk kontroll av dess skapande och transaktioner, istället för en central enhet. Den första Bitcoin specifikationen och beviset av konceptet publicerades 2009 på en kryptografisk maillist av Satoshi Nakamoto. Satoshi lämnade projektet sent 2010 utan att berätta så mycket om sig själv. Bitcoins community har sedan dess vuxit exponentiellt med många utvecklare som jobbar med Bitcoin.

Satoshis anonymitet har ofta orsakat oberättigad oro, många kopplade till missförstånd rörande Bitcoins öppna källkod. Bitcoin protokollet och mjukvaran är publicerat öppet och vilken utvecklare som helst världen över kan granska koden och skapa deras egna modifierade version av Bitcoin mjukvaran. Precis som nuvarande utvecklare var Satoshis influens begränsad till ändringarna som adopterades av andra och därav kontrollerade han inte Bitcoin. Därav är identiteten av Bitcoins skapare lika relevant idag som den person som uppfann papper.

Kan Bitcoins bli värdelösa?

Ja. Historien är fylld med valutor som har misslyckats och inte längre används, som D-Mark under Weimar republiken och mer nyligen Zimbabwe dollarn. Tidigare valutor har typiskt misslyckats på grund av extrem inflation av en typ som Bitcoin gör omöjlig. Det finns alltid risk för tekniska misstag, konkurrerande valutor, politiska problem med mera. En enkel tumregel är att ingen valuta ska anses som helt säker från misslyckande eller svåra perioder. Bitcoin har visat sig vara tillförlitlig i flera år sen starten och det finns mycket potential för Bitcoin att fortsätt kunna växa. Däremot finns det ingen som kan förutsäga hur Bitcoins framtid kommer se ut.

Är Bitcoin helt virtuellt och immateriellt?

Bitcoin är lika virtuellt som de kreditkort och online-banknätverk folk använder varje dag. Bitcoin kan användas för att betala på nätet och i fysiska butiker precis som alla andra former av pengar. Bitcoins kan också handlas med i fysisk form såsom Casascius mynt, men att betala med en mobiltelefon är oftast bekvämare. Bitcoin saldon lagras i ett stort distribuerat nätverk, och de kan inte ändras av en bedragare hur som helst. Med andra ord, Bitcoin-användare har exklusiv kontroll över sina medel och bitcoins kan inte försvinna bara för att de är virtuella.

Varför litar folk på Bitcoin?

Mycket av tilliten till Bitcoin kommer ifrån faktumet att det kräver nästan ingen tillit alls. Bitcoins källkod är helt öppen och decentraliserad. Det betyder att vem som helst har tillgång till hela källkoden när som helst. Alla utvecklare världen över kan därav verifiera exakt hur Bitcoin fungerar. Alla skapade transaktioner och bitcoins kan följas transparent i realtid av vem som helst. Alla betalningar kan göras utan att vara beroende av någon tredjepart och hela systemet är skyddat av kryptografiska algoritmer, verifierat av flera parter. De kryptografiska algoritmerna är lika de som används av nätbanker. Ingen Organisation eller individ kan kontrollera Bitcoin och nätverket fortsätter att vara säkert även fast alla användare inte kan litas på.

Är Bitcoin anonymt?

Bitcoin är utformat för att ge sina användare möjlighet att skicka och ta emot betalningar med en accepterbar nivå av sekretess precis som andra former av pengar. Dock är Bitcoin inte anonymt och kan inte erbjuda samma nivå av sekretess som kontanter. Användningen av Bitcoin lämnar omfattande offentliga register. Olika mekanismer finns för att skydda användarnas integritet, och fler är under utveckling. Men det finns fortfarande mycket arbete kvar innan dessa funktioner kan används korrekt av de flesta Bitcoin-användare.

Viss oro finns för att privata Bitcoin-transaktioner skulle kunna användas för olagliga ändamål. Det är dock värt att notera att Bitcoin utan tvekan kommer att utsättas för liknande bestämmelser som redan finns på plats inom befintliga finansiella system. Bitcoin kan inte vara mer anonymt än kontanter och det är inte troligt att Bitcoin skulle förhindra några brottsutredningar. Dessutom är Bitcoin utformat för att förhindra att ett stort antal ekonomiska brott.

För att lära dig mer om Bitcoin, besök den kompletta FAQ eller Bitcoin Wiki.