Bitcoin: Ett elektroniskt peer-to-peer kontantsystem

Första rapporten som introducerade Bitcoin

Satoshi Nakamotos orginal rapport är fortfarande rekommenderad läsning för alla som studerar hur Bitcoin fungerar. Välj vilken översättning av rapporten som du vill läsa:

Vill du översätta rapporten till ditt språk? Besök Bitcoins rapport repositorie för instruktioner och öppna en "issue" ifall du har några frågor.