Innovation av betalningssystem

Bitcoin-protokollet handlar inte bara om att skicka pengar från A till B. Det har många andra funktioner och öppnar för nya möjligheter som fortfarande utforskas. Här är några teknologier som utvärderas och som i vissa fall har blivit riktiga produkter och tjänster. De mest intressanta användningarna av Bitcoin är antagligen inte påtänkta än.

Banner

IconSkydd mot bedrägeri

En ny nivå av säkerhet är möjlig med Bitcoin. Nätverket skyddar användare mot de flesta bedrägerier som "chargebacks" eller oönskade betalningar och bitcoins är omöjliga att förfalska. Användare kan säkerhetskopiera eller kryptera sin plånbok och hårdvaruplånböcker kan göra det väldigt svårt att bli bestulen eller tappa sina pengar i framtiden. Bitcoin är designat för att möjliggöra användare att ha total kontroll över sina pengar.

Banner

IconGlobal tillgänglighet

Alla betalningar i världen skulle kunna vara fullständigt interoperabla. Bitcoin tillåter alla banker, företag eller privat personer att säkert skicka och ta emot betalningar var som helst, när som helst med eller utan ett bankkonto. Bitcoin är tillgängligt i ett stort antal länder som fortfarande är utanför de flesta betalningssystem på grund av deras begränsningar. Bitcoin ökar den globala tillgängligheten för handel och det kan hjälpa internationell handel att blomstra.

Banner

IconKostnadseffektivitet

Med användandet av kryptografi, så är säkra betalningar möjliga utan långsamma och kostsamma mellanhänder. En Bitcoin-transaktion kan vara mycket billigare än alternativen och kan genomföras på mycket kort tid. Det innebär att Bitcoin har potentialen till att bli ett vanligt sätt att överföra vilken valuta som helst i framtiden. Bitcoin skulle också kunna spela en roll i att minska fattigdomen i många länder genom att kapa de höga transaktionsavgifterna på arbetarnas löner.

Banner

IconDricks och donationer

Bitcoin har varit en speciellt effektiv lösning för att få dricks och donationer. Att skicka en betalning kräver bara ett klick och att ta emot donationer är lika enkelt som att visa en QR-kod. Donationer kan vara publikt synliga, vilket ger ökad transparens för ideella organisationer. I katastrofsituationer skulle Bitcoin-donationer kunna användas för att bidra till snabbare internationell respons.

Banner

IconCrowdfunding

Bitcoin kan användas för att köra Kickstarter liknande crowdfunding kampanjer, där individer lovar pengar till ett projekt, pengarna dras sedan endast ifall tillräckligt mycket pengar samlats in så att projektet når sitt förutbestämda mål. Sådana kontrakt sköts utav Bitcoin-protokollet, som kan förhindra att en transaktion utförs tills ett givet villkor har uppfyllts. Läs mer om teknologin bakom crowdfunding och testa Lighthouse.

Banner

IconMikrobetalningar

Bitcoin kan bearbeta betalningar på bara några kronor och snart mycket mindre belopp än så. Sådana betalningar är rutin redan idag. Tänkt dig att lyssna till Internet radio betalat per sekund, titta på hemsidor och betala en liten summa för reklam du slipper se eller köpa bandbredd från en WiFi-hotspot per kilobyte. Bitcoin är effektivt nog för att göra alla dessa idéer möjliga. Läs mer om tekniken bakom Bitcoin-mikrobetalningar.

Banner

IconDispyt medling

Bitcoin kan användas för att utveckla innovativa dispytmedlingstjänster som använder flera signaturer. Sådana tjänster skulle göra det möjligt för en tredje part att acceptera eller inte acceptera en transaktion ifall det skulle uppstå en dispyt mellan betalare och mottagare utan att ha kontroll över deras pengar. Eftersom dessa tjänster skulle vara kompatibla med alla användare och handlare som använder Bitcoin, skulle de kunna leda till friare konkurrens och högre kvalité på tjänsterna.

Banner

IconMutli-signatur konton

Multipla signatur tillåter en transaktion att bli accepterad av nätverket om en definerad grupp människor signerar transaktionen. Detta skulle kunna användas i en styrelse så att styrelsemedlemmar inte kan spendera kassans pengar utan att de andra medlemmarna ger sitt samtycke. Detta skulle också kunna användas av banker för att förhindra stora överföringar ifall inte användare delger ytterligare referenser.

Banner

IconTillit och integritet

Bitcoin erbjuder lösningar till många tillitsrelaterade problem som hemsöker banker. Med selektiv redovisningstransparens, digitala kontrakt och irreverisbla transaktioner kan Bitcoin används som grund för att återställa tillit och överenskommelse. Skurkbanker kan inte längre lura systemet och göra vinst på bekostnad av andra banker och privatpersoner. En framtid där stora banker stödjer Bitcoin skulle det kunna återställa integritet och tillit till de finansiella institutionerna.

Banner

IconMotståndskraft och decentralisering

På grund av dess decentralisering, skapade Bitcoin en ny form av betalnätverk med en ökad feltolerans och redundans. Bitcoin kan hantera transaktioner på milliontals kronor utan att kräva militärt skydd. Med ingen enskild punkt för haveri så är det väldigt svårt att attackera nätverket. Bitcoin skulle kunna representera ett intressant steg framåt i säkrandet av lokala och globala finanssystem.

Banner

IconFlexibel transparens

Alla Bitcoins transaktioner är publika och transparenta och personerna bakom betalningen är som standard privata. Det erbjuder individer och organisationer att arbeta med flexibla transparens regler. Till exempel, ett företag kan välja att bara visa vissa transaktioner och saldon till vissa anställda samtidigt är ideella organisationer fria offentliggöra att hur mycket de får in i dagliga och månatliga donationer.

Banner

IconAutomatiserade lösningar

Automatiserade tjänster får i vanliga fall hantera kostnader och begränsningar av kontant eller kreditkortsbetalningar. Detta inkluderar alla former av varuautomater, bussbiljetter och kaffemaskiner. Bitcoin är passande för nästa generations automatiska tjänster samtidigt som operationskostnader kan sänkas. Föreställ dig självkörande taxibilar eller en butik där du betalar utan att behöva vänta i kö. Många nya idéer är möjliga.

Trezor prototype, © Trezor
National Gallery of Art, © AgnosticPreachersKid on Wikimedia used under a Creative Commons license CC BY-SA 3.0
Weusecoins video screenshot, © weusecoins.com used under a Creative Commons license CC BY 3.0
Robot Sketching, © Elmastudio on Flickr used under a Creative Commons license CC BY-NC-ND 2.0
All other pictures are copyrighted materials.