Centrum prasowe

Znajdź rozmówców, odpowiedzi oraz materiały prasowe

Rozmówcy

Znajdź więcej potencjalnych kontaktów prasowych na niezależnej stronie Bitcoin Press Center.

FAQ

Czym jest Bitcoin?

Bitcoin jest opartą na konsensusie siecią, która umożliwia nowy system płatności i zupełnie cyfrowe pieniądze. Jest to pierwsza zdecentralizowana sieć płatności peer-to-peer zasilana przez jej użytkowników, bez władzy centralnej czy pośredników. Z perspektywy użytkownika Bitcoin jest mniej więcej jak internetowa gotówka. Bitcoin może być również postrzegany jako największy z istniejących system oparty na regule potrójnego zapisu (triple entry bookkeeping).

Jak działa Bitcoin?

Z perspektywy użytkownika Bitcoin to po prostu mobilna aplikacja lub program komputerowy umożliwiający korzystanie z osobistego portfela Bitcoin w celu wysyłania lub odbierania pieniędzy. Tak działa Bitcoin dla większości użytkowników.

Za kulisami sieć Bitcoin udostępnia publiczną księgę rachunkową, zwaną "łańcuchem blokowym". Księga ta zawiera każdą transakcję, jaka kiedykolwiek została przetworzona, co umożliwia komputerowi użytkownika weryfikację ważności każdej transakcji. Autentyczność każdej transakcji jest chroniona cyfrowymi podpisami odpowiadającymi adresom wysyłającym, dzięki czemu wszyscy użytkownicy mają pełną kontrolę nad wysyłaniem bitcoinów z ich własnych adresów Bitcoin. Dodatkowo każdy może przetwarzać transakcje, używając mocy obliczeniowej specjalistycznego sprzętu komputerowego. Za tę usługę można zdobywać wynagrodzenie w bitcoinach. Często nazywa się to "kopaniem". Aby dowiedzieć się więcej o Bitcoin, możesz zapoznać się ze szczegółową stroną oraz z oryginalną publikacją.

Czym jest wydobywanie Bitcoin?

Wydobywanie to proces poświęcania mocy obliczeniowej w celu przetwarzania transakcji, zabezpieczania sieci i zapewniania wzajemnej synchronizacji wszystkich w systemie. Może być postrzegane jako centrum danych Bitcoin, z tym jednak wyjątkiem, że jest zaprojektowane w taki sposób, aby pozostało w pełni zdecentralizowane, z górnikami działającymi we wszystkich państwach i bez odgórnej kontroli nad siecią. Proces ten określa się mianem "wydobywania" ("kopania") jako analogia do wydobywania złota, ponieważ jest to tymczasowy mechanizm używany do emisji nowych bitcoinów. Jednak w przeciwieństwie do koplani złota, wydobywanie Bitcoin zapewnia wynagrodzenie wzamian za użyteczne usługi niezbędne do obsługi sieci bezpiecznych płatności. Wydobywanie będzie wciąż konieczne po emisji ostatniego bitcoina.

Jak zdobyć bitcoiny?

Mimo iż można spotkać osoby chcące sprzedawać bitcoiny wzamian za płatności kartą kredytową bądź poprzez PayPal, większość wymian nie zezwala na finansowanie przez te metody płatności. Jest tak, aby zapobiec przypadkom, w których ktoś kupuje bitcoiny przez PayPal, a następnie wycofuje swą część transakcji. Potocznie nazywa się to obciążeniem zwrotnym.

Czy Bitcoin rzeczywiście jest używany?

Tak. Coraz więcej firm i osób używa Bitcoin. Dotyczy to tradycyjnych biznesów, jak restauracje, hotele, firmy prawnicze oraz popularnych serwisów internetowych, takich jak Namecheap, WordPress, Reddit i Flattr. Mimo że Bitcoin jest stosunkowo nowym fenomenem, szybko się rozwija. Pod koniec sierpnia 2013 wartość wszystkich bitcoinów w obiegu przekroczyła 1,5 miliarda USD, zaś wartość bitcoinów wymienianych codziennie sięga milionów dolarów.

Screenshot

Jak trudno jest dokonać płatności Bitcoin?

Płatności Bitcoin są prostsze niż zakupy przy użyciu karty kredytowej lub debetowej i mogą być otrzymywane bez konta handlowego. Płatności są wykonywane z aplikacji portfela na komputerze lub smartfonie poprzez podanie adresu odbiorcy, kwoty płatności i wciśnięcia 'wyślij'. Aby ułatwić podawanie adresu odbiorcy, wiele portfeli może odczytać go poprzez skanowanie kodu QR lub zetknięcie dwóch telefonów przy użyciu technologii NFC.

ScreenshotScreenshot

Jakie są zalety Bitcoin?
  • Wolność płacenia - możliwe jest przesyłanie środków natychmiast i w dowolne miejsce świata. Bez dni wolnych. Bez granic. Bez narzucanych limitów. Bitcoin pozwala swoim użytkownikom na całkowitą kontrolę nad własnymi pieniędzmi.
  • Bardzo niskie opłaty - płatności Bitcoin są obecnie przetwarzane za darmo lub przy niezwykle niskich opłatach. Użytkownicy mogą dołączać do transakcji opłaty, by uzyskać pierwszeństwo przetwarzania, czego rezultatem jest szybsze potwierdzenie transakcji przez sieć. Dodatkowo funkcjonują też procesory handlowe, aby pomóc kupcom w przetwarzaniu transakcji poprzez codzienną zamianię bitcoinów na walutę fiducjarną i depozyt funduszy bezpośrednio na kontach bankowych handlowców. Jako że usługi te oparte są na Bitcoin, mogą być one oferowane przy znacznie niższych opłatach niż w przypadku PayPal czy sieci kart kredytowych.
  • Mniejsze ryzyko dla handlowców - transakcje Bitcoin są bezpieczne, nieodwracalne i nie wymagają przetwarzania danych wrażliwych bądź osobowych klientów. Chroni to handlowców przed różnego rodzaju oszustwami czy próbami wymuszania zwrotów. Nie ma wymogu zgodności ze standardami PCI. Przedsiębiorcy mogą swobodnie rozwijać się na nowych rynkach, na których transakcje kartowe bądź finansowe są niedostępne lub obarczone nieakceptowalnym ryzykiem. Rachunek zysków jest prosty: mniejsze prowizje, większy rynek i mniejsze koszty administracyjne.
  • Bezpieczeństwo i kontrola - użytkownicy Bitcoin mają pełną kontrolę nad ich transakcjami; handlowcy nie są w stanie narzucić niepożądanych lub ukrytych opłat, jak ma to niekiedy miejsce przy innych metodach płatności. Płatności Bitcoin mogą być dokonywane bez danych osobowych dołączonych do transakcji. Zapewnia to wysoki stopień ochrony przed kradzieżami tożsamości. Użytkownicy Bitcoin mogą też chronić swe pieniądze przy pomocy kopii zapasowych i szyfrowania.
  • Przejrzystość i neutralność - wszelkie informacje na temat samych zasobów pieniędzy Bitcoin są dostępne od ręki dla każdego w łańcuchu bloków i można je weryfikować oraz wykorzystywać w czasie rzeczywistym. Żadna osoba fizyczna ani organizacja nie może kontrolować ani manipulować protokołem Bitcoin, ponieważ jest on kryptograficznie zabezpieczony. Sprawia to, że rdzeń Bitcoin jest godny zaufania ze względu na neutralność, transparentność i przewidywalność.
Jakie są wady Bitcoin?
  • Stopień przyjęcia - Wielu ludzi wciąż nie wie o Bitcoin. Każdego dnia coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna akceptować bitcoiny, ponieważ zależy im na korzyściach, jakie z tego płyną. Ich lista pozostaje jednak dość krótka i wciąż musi się rozrosnąć, aby można było skorzystać z efektów sieciowych.
  • Niestabilność - łączna wartość bitcoinów w obiegu i liczba przedsiębiorstw używających Bitcoin jest wciąż bardzo mała w porównaniu do tego, jaka mogłaby być. Dlatego też stosunkowo małe wydarzenia, transakcje lub działalności biznesowe mogą znacząco wpłynąć na cenę. Teoretycznie niestabilność ta będzie zmniejszała się w miarę dojrzewania rynków Bitcoin i technologii. Świat nigdy wcześniej nie widział waluty powstałej jako start-up, dlatego też naprawdę trudno (i ekscytująco!) jest wyobrazić sobie, jak potoczą się jej losy.
  • Bieżący rozwój - oprogramowanie Bitcoin jest wciąż w wersji beta i wiele jego niekompletnych funkcji jest aktywnie rozbudowywanych. Rozwijane są nowe narzędzia, funkcje i usługi, aby uczynić Bitcoin bezpieczniejszym i bardziej dostępnym dla mas. Niektóre z nich wciąż nie są gotowe dla wszystkich. Większość biznesów Bitcoin jest nowych i wciąż nie oferują żadnych ubezpieczeń. Ogólnie rzecz biorąc Bitcoin wciąż dojrzewa.
Czy Bitcoin jest bezpieczny?

Technologia Bitcoin - protokół oraz kryptografia - ma duże osiągnięcia w zakresie bezpieczeństwa, a sieć Bitcoin jest prawdopodobnie największym rozproszonym projektem obliczeniowym na świecie. Najpowszechniejszym słabym punktem Bitcoin jest błąd użytkownika. Pliki portfela Bitcoin, które przechowują niezbędne prywatne klucze, mogą zostać przypadkowo usunięte, zgubione lub wykradzione. Działa to podobnie do przechowywania fizycznych pieniędzy w postaci cyfrowej. Na szczęście użytkownicy mogą zastosować potężne praktyki bezpieczeństwa w celu ochrony ich pieniędzy lub korzystać z usług dostawców, którzy oferują dobre poziomy bezpieczeństwa i ubezpieczenia przed kradzieżą i stratą.

Czy Bitcoin jest legalny?

Zgodnie z naszym stanem wiedzy, w większości systemów prawnych Bitcoin nie został uznany za nielegalny. Jednak niektóre jurysdykcje (na przykład Argentyna i Rosja) stanowczo ograniczają lub zabraniają używania obcych walut. Inne porządki prawne (np. Tajlandia) mogą ograniczać licencjonowanie pewnych podmiotów, takich jak giełdy Bitcoin.

Organy regulacyjne w różnych jurysdykcjach podejmują kroki w celu określenia reguł wykorzystania nowej technologii w ramach istniejącego systemu finansowego. Przykładowo: Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN, biuro w Departamencie Skarbu USA) wydał nieoficjalny przewodnik ukazujący, jak interpretowane są niektóre działalności w świecie wirtualnego pieniądza.

Jak ma się Bitcoin do podatków?

Bitcoin nie jest walutą fiducjarną ze statusem prawnego środka płatniczego na obszarze jakiegokolwiek państwa, lecz zobowiązanie podatkowe powstaje często niezależnie od używanego środka. Różnorodność ustawodawstwa na różnych obszarach jurysdykcji może spowodować, że opodatkowaniu podlegały będą dochody, sprzedaże, wynagrodzenia, zysk kapitałowy lub inne formy zobowiązania podatkowego wynikającego z użycia Bitcoin.

Czy Bitcoin może być wykorzystywany do nielegalnych przedsięwzięć?

Bitcoin to pieniądze, a te zawsze były używane zarówno do legalnych, jak i nielegalnych celów. Gotówka, karty kredytowe i obecne systemy bankowe znacznie przewyższają Bitcoin pod względem ich wykorzystania do finansowania przestępstw. Bitcoin może wnieść znaczące innowacje w systemy płatnicze, a korzyści płynące z takiej zmiany są często uważane za znacznie ważniejsze od jej potencjalnych wad.

Bitcoin został zaprojektowany jako ogromny krok naprzód w kwestii czynienia pieniędzy bezpieczniejszymi. Mógłby on dzialać również jako istotna ochrona przeciwko wielu formom przestępstw finansowych. Bitcoiny są na przykład zupełnie niemożliwe do podrobienia. Użytkownicy posiadają pełną kontrolę nad ich płatnościami i nie ma tu miejsca na niezatwierdzone opłaty, jak w przypadku oszustw przy użyciu kart kredytowych. Bitcoin sprawia, że pieniądze mogą być zabezpieczone przed kradzieżą lub utratą przy użyciu bardzo silnych i użytecznych mechanizmów, takich jak kopie zapasowe, szyfrowanie i wielokrotne podpisy (multipodpis).

Pojawiły się obawy, że takie nieodwracalne, prywatne transakcje przeprowadzane w systemie Bitcoin mogą być atrakcyjne dla celów przestępczych. Jednakże te same właściwości dotyczą istniejących już i rozpowszechnionych sposobów transferu gotówki i przelewów bankowych. Bitcoin niewątpliwie stanie się przedmiotem regulacji podobnych do tych, które już obowiązują w istniejących systemach finansowych. Nic nie wskazuje też na to, by Bitcoin mógł uniemożliwiać postępowania karne. Postrzeganie istotnych przełomów jako kontrowersyjnych jest na ogół powszechne do czasu, aż zrozumiane zostaną płynące z nich korzyści. Dobrym przykładem jest choćby Internet.

Czy Bitcoin to bańka spekulacyjna?

Szybki wzrost ceny nie oznacza automatycznie bańki. Bańka jest to sztuczne przewartościowanie, które prowadzi do korekty spadkowej. Przyczyną wahań ceny bitcoina są wybory oparte na indywidualnych ludzkich zachowaniach setek tysięcy uczestników rynku, który poszukuje właściwej ceny. Powody zmiany nastrojów mogą obejmować utratę zaufania w Bitcoin, dużą różnicę między wartością a ceną nie opartą na podstawach gospodarki Bitcoin, wzrost zainteresowania prasy, który stymuluje popyt spekulacyjny, strach przed niepewnym i staromodny irracjonalny entuzjazm i chciwość .

Dlaczego bitcoiny mają wartość?

Bitcoiny mają wartość, ponieważ są użyteczne jako forma pieniędzy. Bitcoin posiada właściwości pieniądza (trwałość, poręczność, wymienność, rzadkość występowania, podzielność i powszechne uznanie), które oparte są raczej na właściwościach matematycznych niż fizycznych (jak w przypadku złota czy srebra) lub zaufaniu autorytetom centralnym (jak w przypadku walut fiducjarnych). W skrócie - Bitcoin jest oparty na matematyce. Poza tymi atrybutami do niesienia wartości przez formę pieniądza wymaga się już tylko zaufania i przyjęcia. W przypadku Bitcoin może to być mierzone rosnącą bazą użytkowników, kupców oraz startupów. Jak z każdą walutą, wartość bitcoinów pochodzi wyłącznie i bezpośrednio od ludzi chcących akceptować je jako płatność.

Czy Bitcoin to piramida finansowa?

Schemat Ponziego to nieuczciwa operacja inwestycyjna, która zapewnia swoim inwestorom zwrot z ich własnych pieniędzy lub z pieniędzy kolejnych inwestorów, zamiast z zysku zarobionego przez jednostki prowadzące biznes. Schematy Ponziego są zaprojektowane, aby rozpaść się kosztem ostatnich inwestorów, gdy nie ma już nowych uczestników.

Bitcoin jest darmowym projektem oprogramowania bez władz centralnych. Z tego też względu nikt nie jest w stanie dokonywać nieuczciwych oświadczeń o zyskach z inwestycji. Jak w przypadku innych głównych walut, takich jak złoto, dolar amerykański, euro, jen itd., nie ma gwarantowanej siły nabywczej, a kurs wymiany zmienia się swobodnie. Prowadzi to do niestabilności, która powoduje, że właściciele bitcoinów mogą nieprzewidzianie zyskać lub stracić pieniądze. Poza spekulacją, Bitcoin jest również systemem płatności o użytecznych i konkurencyjnych właściwościach wykorzystywanych przez tysiące użytkowników i przedsiębiorstw.

Kto stworzył Bitcoin?

Bitcoin jest pierwszą implementacją idei tzw. "kryptowaluty" opisanej przez Wei Dai w 1998 roku na liście mailingowej cypherpunks i przedstawiającej wizję nowego środka płatniczego, który do kontroli tworzenia pieniądza oraz przeprowadzania transakcji wykorzystywałby zabezpieczenia kryptograficzne, nie zaś władze centralne. Pierwsza specyfikacja Bitcoin opublikowana została w 2009 roku przez Satoshi Nakamoto, który w drugiej połowie 2010 roku opuścił projekt nie ujawniając zbyt wielu informacji o sobie. Od tego czasu nastąpił znaczący rozrost społeczności programistów pracujących nad urzeczywistnieniem idei Bitcoin.

Anonimowość Satoshiego często wywoływała wiele obaw, co spowodowane było przede wszystkim niezrozumieniem otwartej natury Bitcoin. Protokół oraz oprogramowanie Bitcoin są publicznie dostępne, dzięki czemu każdy programista na świecie ma możliwość przejrzenia kodu źródłowego i stworzenia własnej wersji oprogramowania Bitcoin. Wpływ Satoshiego ograniczał się więc do tego, że zmiany, które proponował, były akceptowane przez innych. Zupełnie jak programiści, którzy obecnie kontynuują jego dzieło, nie kontrolował on Bitcoin. Tożsamość wynalazcy Bitcoin jest dziś wobec tego równie istotna, co personalia wynalazcy papieru.

Czy bitcoiny mogą całkowicie stracić swoją wartość?

Tak. Historia zna wiele przypadków walut, które nie przetrwały próby czasu i nie są już używane. Przykładem jest Marka Niemiecka w czasie Republiki Weimarskiej lub, zupełnie niedawno, dolar Zimbabwe. Choć poprzednie fiaska walut były na ogół spowodowane hiperinflacją, która w przypadku Bitcoin jest niemożliwa, zawsze istnieje prawdopodobieństwo błędów technicznych, konkurujących walut, problemów politycznych i tak dalej. Jako ogólną zasadę należy przyjąć, że żadna waluta nie powinna być uznana za absolutnie bezpieczną od błędów lub innych problemów. W ciągu lat od swego powstania Bitcoin okazał się bezpieczny i wciąż istnieje duży potencjał dla jego rozwoju. Nikt jednak nie jest w stanie przewidzieć, jaka przyszłość czeka Bitcoin.

Czy Bitcoin jest w pełni wirtualny i niematerialny?

Bitcoin jest tak samo wirtualny, jak karty kredytowe i sieci bankowości online codziennie używane przez ludzi. Bitcoin może być używany do płatności online i w sklepach stacjonarnych, jak każda inna forma pieniędzy. Bitcoiny mogą też być wymieniane w postaci fizycznej, jak na przykład monety Casascius, choć płatność przy użyciu telefonu komórkowego pozostaje na ogół wygodniejsza. Salda Bitcoin są przechowywane w dużej, rozproszonej sieci i nie mogą być nieuczciwie zmieniane przez nikogo. Innymi słowy, użytkownicy Bitcoin posiadają wyłączną kontrolę nad ich środkami, a bitcoiny nie mogą zniknąć tylko dlatego, że są wirtualne.

Dlaczego ludzie ufają Bitcoin?

Zaufanie do sieci Bitcoin wynika w znacznej mierze z tego, że nie jest ono właściwie w ogóle wymagane. Sieć Bitcoin posiada w pełni otwarty kod źródłowy oraz jest zdecentralizowana. Oznacza to, że każdy ma zawsze dostęp do jej kodu źródłowego. Programiści na całym świecie mogą zatem dokładnie sprawdzić, jak działa Bitcoin. Wszystkie transakcje i wprowadzone do obrotu bitcoiny mogą być jawnie konsultowane przez każdego w czasie rzeczywistym. Wszystkie płatności mogą być wykonywane bez potrzeby udziału osób trzecich, a cały system jest chroniony poprzez poddawane solidnej weryfikacji niezależnych ekspertów algorytmy kryptograficzne na miarę tych używanych w bankach internetowych. Żadna organizacja ani osoba nie może kontrolować sieci Bitcoin, która jest bezpieczna nawet jeśli nie wszyscy jej użytkownicy są godni zaufania.

Czy Bitcoin jest anonimowy?

Bitcoin jest zaprojektowany tak, aby umożliwić swym użytkownikom wysyłanie i otrzymywanie płatności przy akceptowalnym poziomie prywatności, obok innych form pieniędzy. Jednakże Bitcoin nie jest anonimowy i nie może oferować takiego poziomu prywatności, jak gotówka. Każde użycie Bitcoin pozostawia rozległe, publicznie dostępne rejestry. Istnieją różne mechanizmy mające na celu ochronę prywatności użytkowników, a powstaje ich jeszcze więcej. Wciąż jest jednak praca do wykonania, zanim wszystkie te funkcje będą poprawnie używane przez większość użytkowników Bitcoin.

Pojawiły się obawy, że prywatne transakcje w Bitcoin mogą być wykorzystywane do celów przestępczych. Należy jednak zauważyć, że Bitcoin niewątpliwie stanie się przedmiotem regulacji podobnych do tych, które już obowiązują w istniejących systemach finansowych. Transakcje Bitcoin nie są bardziej anonimowe niż transakcje gotówkowe i nie uniemożliwiają prowadzenia dochodzenia przez organy ścigania. Co więcej, protokół Bitcoin został zaprojektowany tak, by uniemożliwiać przestępstwa gospodarcze na szeroką skalę.

Aby dowiedzieć się więcej o Bitcoin, prosimy odwiedzić kompletne FAQ lub Bitcoin Wiki.