Du måste veta

Om du är på väg att utforska Bitcoin, finns det ett par saker du måste veta. Bitcoin låter dig att utbyta pengar på ett annat sätt än vanliga banker. På grund av det borde du ta lite tid till att informera dig om att använda Bitcoin innan du handlar med större belopp. Behandla Bitcoin med samma försiktighet som din vanliga plånbok och ännu mer i vissa fall!

IconSäkra din plånbok

Som i verkliga livet så måste din plånbok hållas säker. Bitcoin gör det möjligt att skicka pengar var som helst och låter dig på ett väldigt enkelt sätt att ha kontroll på dina pengar. Sådana funktioner kan ge upphov till säkerhetsrisker. Samtidigt som Bitcoin tillhandahåller väldigt hög säkerhet ifall det används korrekt. Kom alltid ihåg att det är ditt ansvar att ha bra säkerhetsrutiner för att skydda dina pengar. Läs mer om att säkra din plånbok.

IconPriset på bitcoin är volatilt

Priset på en bitcoin kan variera oförutsägbart och kan öka eller minska i värde på väldigt kort tid på grund av att det är en ung ekonomi, är ett helt nytt koncept och har ibland haft olikvida markader. Därav är det inte rekommenderat att du har dina livsbesparingar i Bitcoin. Bitcoin ska ses som en högrisktillgång och du ska aldrig spara mer pengar än vad du kan förlora i Bitcoin. Om du tar emot betalningar i Bitcoin så finns det många tjänster som kan konvertera dem till din lokala valuta.

IconBitcoin-betalningar kan inte hävas

Ingen transaktion utförd med Bitcoin kan hävas utan de kan bara ersättas av mottagaren. Det innebär att du måste vara försiktig och bara göra affärer med personer, företag och organisationer som du litar på eller har ett väletablerat rykte. Företag måste hålla kontroll på de betalningsförfrågningar som de visar sina kunder. Bitcoin kan detektera felskrivningar och tillåter i vanliga fall inte att du skickar pengar till fel adress av misstag. Ytterligare tjänster kanske kommer existera i framtiden som tillhandahåller fler val och skydd för konsumenten.

IconBitcoin är inte anonymt

Viss ansträngning behövs för att skydda din integritet med Bitcoin. Alla Bitcoin-transaktioner är sparade publikt och permanent i nätverket, vilket innebär att alla kan se det nuvarande saldot och alla transaktioner för samtliga Bitcoin-adresser. Däremot är användarens identitet skyddad bakom adressen tills adressen används till ett köp eller dylikt. Det är en av anledningarna till att du bara ska använda en Bitcoin-adress en gång. Kom alltid ihåg att det är ditt ansvar att skapa en bra rutin för att skydda din integritet. Läs mer om att skydda din integritet.

IconDirekta transaktioner är inte lika säkra

En Bitcoin-transaktion är vanligen gjord inom ett par sekunder och börjar bli konfirmerad inom de närmaste 10 minuterna. Under den tiden, så kan en transaktion anses som äkta, men dock fortfarande möjlig att häva. Oärliga användare kan försöka att fuska. Ifall du inte kan vänta på konfirmering, fråga efter en liten transaktions avgift eller använd ett bedrägeridetekteringssystem för okonfirmerade transaktioner, det kan öka säkerheten. För större belopp som 10000kr, kan det vara bra att vänta på 6 konfirmeringar eller fler. Varje transaktion minskar exponentiellt risken för en hävd transaktion.

IconBitcoin är fortfarande i experimentstadiet

Bitcoin är en experimentell och ny valuta som är under aktiv utveckling. Medan det blir stabilare allt eftersom användningen ökar så bör du komma ihåg att Bitcoin är en ny uppfinning som utforskar idéer som aldrig har prövats förut. Därför kan ingen förutse dess framtid.

IconStatliga skatter och förordningar

Bitcoin är inte en officiell valuta. Med det sagt så kräver fortfarande de flesta jurisdiktioner att du betalar inkomstskall, försäljningsskatt, skatt på lön och kapitalvinstskatt på allt som har värde, inklusive bitcoins. Det är ditt ansvar att försäkra dig om att du följer de lagar och regler som din regering och/eller kommun har utfärdat.