Några Bitcoin-ord du kan höra

Bitcoin har ett nytt tillvägagångssätt för att möjliggöra betalningar och det finns några nya begrepp som kanske blir en del av ditt ordförråd. Oroa dig inte för till och med TV skapade nya ord!

Innehåll

Adress

En Bitcoin-adress är lik en fysisk adress eller email adress. Det är den enda information du behöver ange för att någon ska kunna betala dig med Bitcoin. En viktigt skillnad är att adressen bara skall användas en gång.

Bekräftelse

Konfirmation betyder att en transaktion har blivit processad av nätverket och det är extremt osannolikt att den kan bli hävd. Transaktioner tar emot en konfirmation när de är inkluderade i ett block och för varje efterföljande block. En enda konfirmation kan anses säker för små värden, dock för lite större belopp som 10000kr är det bättre att vänta på 6 stycken konfirmationer eller fler. Varje konfirmation minskar exponentiellt risken av att transaktionen kan bli hävd.

Bit

Bit är en vanligt använd enhet för att beteckna en del av en bitcoin. 1 000 000 bits är samma sak som 1 bitcoin (BTC eller B⃦). Bit enheten är i vanliga fall bekvämare för dricks, varor och tjänster.

Bitcoin

Bitcoin - med stor bokstav, används för att beskriva konceptet som är Bitcoin eller nätverket i sin helhet. T.ex "Jag läste om Bitcoin protokollet idag."
bitcoin - utan stor bokstav, används för att beskriva bitcoins som en betalningsenhet. T.ex "Jag skickade tio bitcoins idag." BCT eller XBT är vanliga förkortningar på bitcoins.

Block

Ett block är en post i en kedja av block som innehåller och bekräftar väntande transaktioner. Nya block, omfattande transaktioner, läggs till i slutet av blockkjedjan ungefär var 10:e minut i genomsnitt. Detta sker genom s.k utvinning.

Blockkedja

Blockkedjan är en publik log av Bitcoin-transaktioner i kronologisk ordning. Blockkedjan är delad mellan alla Bitcoin användare. Den används för att verifiera att en transaktion är permanent och för att förhindra dubbelspendering.

BTC

BTC används ofta för att beteckna en bitcoin (B⃦).

Dubbelspendering

Om en elak användare försöker spendera sina bitcoins på två olika platser samtidigt är det dubbelspendering. Bitcoin utvinning och blockkedjan är till för att skapa konsensus i nätverket om vilken av transaktionerna som blir accepterad.

Hash ratio

Hash ration är mätenheten för beräkningskapaciteten av Bitcoin-nätverket. Bitcoin nätverket måste utföra intensiva matematiska operationer av säkerhetsskäl. När nätverket nådde en hash ratio på 10 Th/s menas det att nätverket kan utföra 10 biljoner beräkningar per sekund.

Kryptografi

Kryptografi är den del av matematik som låter oss skapa matematiska bevis som ger en hög nivå av säkerhet. Internethandel och banker använder redan denna teknologi. I Bitcoins fall så används kryptografi för att göra det omöjligt att spendera pengar från andras plånböcker eller att förvanska blockkedjan. Det kan också användas för att kryptera en plånbok så att den inte kan användas utan ett lösenord.

P2P

Peer-to-peer refererar till system som kan arbeta organiserat kollektivt genom att låta varje individ interagera direkt med varandra. När det gäller Bitcoin är nätverket byggt på ett sådant sätt att varje användare skickar vidare transaktioner gjorde av andra användare. Och viktigast av allt: igen bank krävs som en tredje part.

Plånbok

En Bitcoin-plånbok är ungefär samma sak som en fysisk plånbok på Bitcoin nätverket. Plånboken innehåller din privata nyckel(ar) som tillåter dig spendera de bitcoins som är allokerad till den i blockkedjan. Varje Bitcoin plånbok kan visa dig saldot för plånboken och låter dig betala ett specifikt belopp till en specifik person, precis som en verklig plånbok. Skillnaden mot kreditkort är att där är det handlaren som drar pengar av dig.

Privat nyckel

En privat nyckel är en bit hemlig data som bevisar din rätt att spendera bitcoins från en viss plånbok genom en kryptografisk signatur. Din privata nyckel(ar) är lagrade på din dator ifall du använder en mjukvaruplånbok och om du använder en nätplånbok lagras den på deras server. Privata nycklar ska aldrig avslöjas eftersom de möjliggör spenderandet av bitcoins från deras respektive Bitcoin-plånbok.

Signatur

En kryptografisk signatur är en matematisk mekanism som tillåter någon att bevisa ägandeskap. Bitcoin-plånboken och dess privata nyckel(ar) som länkade tillsammans med hjälp av lite matematisk magi, bevisar det ägandeskapet. När din Bitcoin-mjukvara signerar en transaktion med den korrekta privata nyckeln kan hela nätverket se att signaturen matchar de bitcoins som blir spenderade. Samtidigt finns det inget sätt för någon utomstående att gissa din privata nyckel för att stjäla dina bitcoins.

Utvinning

Bitcoin-utvinning är processen som tvingar datorns hårdvara att utföra matematiska beräkningar åt Bitcoin nätverket för att konfirmera transaktioner och öka säkerheten. Som en belöning för arbetet får Bitcoin utvinnare ta en transaktionsavgift för de transaktioner de utför, tillsammans med nyskapade bitcoins. Utvinning är en specialiserad och konkurrensutsatt marknad där belöningar är uppdelade efter hur mycket beräkningar som har utförts. Alla Bitcoin användare utför inte Bitcoin utvinning och det är inte ett enkelt sätt att känna pengar.