بیت‌کوین یک شبکه‌ی پرداخت نوآورانه و نوع جدیدی از پول است.

Icon
تراکنش های
همتا به همتای آنی
Icon
پرداخت‌هایی
در سطح جهان
Icon
کارمزد پردازش کم
یا بدون کارمزد

بیت کوین با استفاده از تکنولوژی همتا به همتا و بدون هیچ مرجع یا بانک مرکزی، کار می کند؛ تراکنشها را مدیریت کرده و بیت کوینهایی صادر می کند که توسط شبکه بطور دسته جمعی ساخته می شوند. بیت کوین متن باز است، طراحی آن عمومی است، هیچکس مالک آن نیست یا آنرا کنترل نمی کند وهمه می توانند در آن مشارکت کنند. با این همه ویژگیهای بی نظیر، بیت کوین کاربردهای هیجان انگیزی دارد که نمی توان در هیچیک از سیستمهای پرداخت پیش از این پیدا کرد.

یا مروری سریع بر