توسعه بیت کوین

اطلاعات بیشتری را در مورد مشخصات فعلی، نرم افزار و توسعه دهندگان بیابید

مستند سازی

اگر به آموختن جزئیات فنی بیشتری در مورد بیت کوین و چگونگی استفاده از ابزارهای موجود و API ها علاقمند هستید، توصیه می شود با بررسی قسمت مستند سازی توسعه دهندگان کار خود را آغاز کنید.

توسعه دهندگان هسته

سیستم بیت کوین در اصل بوسیله ساتوشی ناکاموتو طراحی شده است. کد بیس بیت کوین اصلی او، اکنون به عنوان هسته بیت کوین، توسط توسعه دهندگان بعدی و نیز گروهی از جوامع داوطلب نگهداری می شود.

Wladimir J. van der Laan
laanwj@gmail.com
PGP
Gavin Andresen
gavinandresen@gmail.com
PGP
Jeff Garzik
jgarzik@bitpay.com
PGP
Gregory Maxwell
greg@xiph.org
PGP
Pieter Wuille
pieter.wuille@gmail.com
PGP

افشای پر مسئولیت

bitcoin-security@lists.sourceforge.net

اگر ضعفی در بیت کوین یافتید، چنانچه یک ضعف غیربحرانی باشد می توانید ای میلی به زبان انگلیسی به هر یک از توسعه دهندگان هسته بفرستید و یا به فهرست ایمیل خصوصی ایمنی-بیت کوین که در بالا آمده است، ارسال دارید. مثالی از ضعف غیربحرانی می تواند یک انصراف از انجام کاری پرهزینه ی مثلاً حمله به سرویسها باشد. ضعف های بحرانی بسیار حساس برای رمزبرداری از ای میل باید به یک یا بیشتر از توسعه دهندگان هسته و بصورت رمزگذاری شده با کلید(های) PGP آنها باشد.

خود را درگیر در موضوع کنید

بیت کوین یک نرم افزار رایگان است و هر توسعه دهنده ای می تواند در این پروژه همیاری داشته باشد. هر آنچه که نیاز دارید در خزانه گیت هاب وجود دارد. خواهشمند است از خواندن و دنبال کردن فرایند توسعه که در README توضیح داده شده است و نیز از ارائه کد خوب با کیفیت و رعایت همه دستورالعمل ها، اطمینان حاصل نمایید .

بحث های توسعه در گیت هاب و توسعه-بیت کویندر فهرست ایمیل در سورس فورج قرار میگیرد.بحثهای توسعه ای کمتر رسمی در irc.freenode.net #bitcoin-dev (اینترفیس وب, logs) دنبال می شود.

پروژه های نرم افزاری رایگان دیگر

شما می توانید با پاسخ دادن به چند پرسش در پرسش هایی در مورد مهارت های شما در یک پروژه همیاری کنید.

جوامع توسعه دهندگان

بحث های موجود در اتاق های گفتگوی زیر و میزبانان وب سایتها در مورد توسعه بیت کوین. خواهشمند است قبل از گذاشتن پست، مطمئن شوید که شیوه های رفتاری آنان، را خوانده اید.

همیاران هسته Bitcoin

(مرتب شده بر اساس تعداد تخصیص)

icon
(2730)
icon
(1095)
icon
(909)
icon
(619)
icon
(278)
icon
(245)
icon
(237)
icon
(183)
icon
(160)
icon
(155)
icon
(126)
icon
(93)
icon
(90)
icon
(70)
icon
(55)
icon
(34)
icon
(30)
icon
(28)
icon
(28)
icon
(28)
icon
(22)
icon
(20)
icon
(16)
icon
(16)
icon
(15)
icon
(15)
icon
(14)
icon
(13)
icon
(12)
icon
(12)
icon
(10)
icon
(10)
icon
(10)
icon
(8)
icon
(8)
icon
(8)
icon
(8)
icon
(7)
icon
(7)
icon
(7)
icon
(7)
icon
(7)
icon
(7)
icon
(7)
icon
(7)
icon
(6)
icon
(6)
icon
(6)
icon
(6)
icon
(6)
icon
(6)
icon
(6)
icon
(6)
icon
(6)
icon
(6)
icon
(6)
icon
(5)
icon
(5)
icon
(5)
icon
(5)
icon
(5)
icon
(5)
icon
(5)
icon
(5)
icon
(5)
icon
(5)
icon
(5)
icon
(5)
icon
(5)
icon
(5)
icon
(5)
icon
(4)
icon
(4)
icon
(4)
icon
(4)
icon
(4)
icon
(4)
icon
(4)
icon
(4)
icon
(4)
icon
(4)
icon
(4)
icon
(4)
icon
(4)
icon
(4)
icon
(4)
icon
(3)
icon
(3)
icon
(3)
icon
(3)
icon
(3)
icon
(3)
icon
(3)
icon
(3)
icon
(3)
icon
(3)
icon
(3)
icon
(3)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
cardpuncher
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(2)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
RhettCreighton
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
drupalnomad
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
ptrckbrwn
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
Subo1978
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
delirium---
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
azeteki
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
APerson241
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
richierichrawr
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)
icon
(1)