درباره bitcoin.org

هدف bitcoin.org کمک به توسعه بیت کوین به روشی پایدار است.

مالک bitcoin.org کیست

Bitcoin.org اولین دامنه اینترنتی است که نخستین وبسایت بیت کوین از آن استفاده کرده بود. این نام به ثبت رسیده است و هنوز هم توسط توسعه دهندگان هسته بیت کوین و نیز اعضای جامعه های دیگر با ورودی جامعه های بیت کوین ، مدیریت می شود. Bitcoin.org یک وبسایت رسمی نیست. همانطور که هیچکس مالک فناوری ای میل نیست، هیچکس نیز مالک شبکه بیت کوین نیست. به همین دلیل، هیچکس نمی تواند به نام بیت کوین از موضع اختیار سخن بگوید.

پس... چه کسی بیت کوین را کنترل می کند؟

این کاربران بیت کوین در سراسر جهان هستند که آنرا کنترل می‌کنند. توسعه‌دهندگان همواره در کار بهبود نرم‌افزار هستند، اما نمی‌توانند مقررات پروتکل بیت‌کوین را وادار به تغییر نمایند؛ چرا که هر کاربری در انتخاب نرم‌افزار مورد استفاده‌ خود آزاد است. به منظور حفظ سازگاری با یکدیگر، همه کاربران باید از نرم‌افزاری استفاده کنند که از همین قواعد پیروی کند. بیت کوین تنهازمانی به شایستگی کار می کند که بین تمامی کاربران اجماع کامل وجود داشته باشد. بنابراین تمام کاربران و توسعه دهندگان انگیزه قوی برای پذیرفتن و حفظ این توافق را خواهند داشت.

ماموریت

ما را یاری کنید

برای گزارش هر گونه مشکل یا کمک به بهبود bitcoin.org می توانید در ، GitHub از طریق بازکردن بحث یا پول ریکوئست به زبان انگلیسی عمل کنید. لطفاً هنگامی که یک پول ریکوست میفرستید، مدت زمان لازم برای بحث در مورد تغییرات خود و تنظیم کارتان را رعایت کنید. با پیوستن به یکی از تیمهای Transifex می توانید در ترجمه آن شرکت کنید. خواهشمند است درخواست ارتقای کسب و کار یا وبسایت شخصی خود را جز در موارد خاصی مانند کنفرانس ها، نداشته باشید. از تمامی کسانی که وقت خود را برای بهبود bitcoin.org صرف می کنند، بسیار سپاسگزاریم!