Λήψη Bitcoin Core

Τελευταία έκδοση: 0.10.2

noteΘα χρεαστεί να δείξετε υπομονή

Ο αρχικός συγχρονισμός του Bitcoin πορτοφολιού μπορεί να πάρει πολύ χρόνο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αρκετό εύρος ζώνης (bandwidth) και τον απαραίτητο χώρο αποθήκευσης για ολόκληρο το μέγεθος της αλυσίδας των μπλοκ (πάνω από 20GB). Αν γνωρίζετε πώς να κατεβάσετε ένα αρχείο torrent, μπορείτε να συντομεύσετε τη διαδικασία βάζοντας το αρχείο bootstrap.dat στον κατάλογο δεδομένων του Bitcoin πριν ξεκινήσετε το λογισμικό. Read the full node guide for details.

Το Bitcoin Core είναι ένα καθοδηγούμενο από την κοινότητα πρότζεκτ ελεύθερου λογισμικού, που διατίθεται βάσει της MIT άδειας.