[ANN][BOUNTY] Scorum

Dudesss

New Member
Apr 20, 2018
3
0

 • Ang Scorum ay isang proyekto kung saan ang isports at teknolohiya ay pinagsama. Kami ay bumubuo ng pinaka unang ekslusibong tanikala ng pinaganang isports medya na may platapormang magbibigay ng gantimpala na Scorum Coin (SCR) tokens sa mga aktibong tumatangkilik nito alinsunod sa aming kasunduan.
  Isa sa pinakamagandang alituntunin ng isports ay wala itong hangganan... sa kasawiang-palad, walang salita makakapagsaad dito. Ito ang dahilan kung bakit kami ay maglulunsad ng programang Pabuya sa Scorum para sa mga tagasalin-wika at mga tagawasto.

  WHO DO WE NEED?
  • mga tagasalin-wika
   mga tagawasto
   mga tagapamahala ng komunidad
   mga tagapamahala ng bansa
  • WHAT DO WE NEED?

  • translation and moderating the bounty thread:keeping the thread active by posting regular updates, news announcements from official thread, facebook and twitter (for early birds);mga pagsasalin-wika ng interface; mga pagsasalin-wika ng mga artikulo tungkol sa isports;pagwawasto ng mga paksa;Pamamahala ng Komunidad;Pamamahala ng Bansa.

  Ang programa sa Pabuya ay gumagana ng walang limitasyon, lahat ay maaaring lumahok dito sa kahit anumang oras.

  • Chinese
  • Dutch
   Ukrainian
  • Swedish
   English
  • German
  • Portuguese
  • Spanish
   Japanese
   Italian
   French
   Turkish
   Arabic
  • Russian
   Korean
   Polish
   Indonesian
   Malay
   Vietnamese
   Thai
   Romanian
   Persian (fаrsi)
  • Kung hindi mo nakita ang wika na gusto mong isalin, malugod ka naming inaanyayahan upang punan ang kasulatan at sumali sa aming komunidad gamit ang kasulatang ito. https://goo.gl/forms/0Jy4rieRXU0P2kwf1 and http://t.me/ScorumBounty join our community with this request.

  Pagsubok na gagawin (pagsasalin-wika ng interface) — 50 SCR. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YH1C4pYulk0vovUqiSrnl2ezVBQN1ueLFnr1_tWLZLs/edit?usp=sharing— 50 SCR;
  Isang pagsasalin-wika ng artikulo sa isports — 0,03 SCR kada salita.
  Isang pagwawasto — 0,02 SP kada salita.
  Ang pamamahala ng komunidad at pamamahala ng bansa — ay personal na pagkakasunduan ng bawat kalahok.

  1. Ang lahat ng gantimpalang kalakip sa Programa sa Pabuya ay sa pamamagitan ng SCR at SP tokens;
  2. Para matanggap mo ang iyong gantimpala sa programa sa pabuya, kailangang mong gumawa ng Scorum Wallet account; https://wallet.scorum.com/en-us/sign-in/ Scorum Wallet account;
  3. Nakadepende sa mga basehan tulad ng kalidad ng mga pagsasalin-wika, ang lawig ng pagtatrabaho sa Scorum, ang antas ng tiwala at iba pang mga basehan,
  ang bawat kalahok ng programa sa pabuya sa Scorum ay magkakaroon ng pwesto na siyang magiging batayan kung sino ang makakatanggap ng pagsasalin-wika o ang paksa para sa pagwawasto.
  4. Bago tumuloy sa pagsasalin-wika, ikaw ay maatasang sumuong sa pagsubok na gawain (pagsasalin-wika ng interface) na may takdang halagang kabayad na SRC tokens. Nakadepende sa resulta ng mga natapos na trabaho, ang magiging desisyon kung ang iyong pakikipagtulungan sa amin sa iyo ay makakapagpatuloy.

5. Ang iyong aplikasyon para sa gagawing pagsubok ay dapat aprubado bago ka magsimula ng iyong pagsasalin-wika;
6. Paki-usap huwag simulang gawin ang mga paksa ng wala ang aming aprobal na gawin mo ito;
7. Ikaw ay opisyal na hinirang para sa pagsasalin-wika PAGKATAPOS mo lang makatanggap ng pagpapatunay na email mula sa Lead Linguistic Coordinator (LLC — [email]zinaida.rasaeva@scorum.com[/email] / @rina_ra);
8. Hindi namin pinapayagan ang paggamit ng Google Translate o anumang ibang serbisyong kahalintulad nito;
9. Ang mga kalahok na gumagamit ng Google Translate o anumang ibang mga serbisyo ay kaagad na diskwalipikado (kung ang paksa ay mahigit 95% porsiyentong magkapareho);
11. Kung ang mga palagiang na tagasalin-wika ay hindi nakapagbigay ng kanilang trabaho sa tamang oras, ang kabahagi sa pagsasalin-wika ay ibibigay sa kahaliling tagasalin-wika. Ang halaga ng iyong SCR tokens ay nakabase sa resulta ng iyong trabaho. Maaari mo ring makita ang listahan ng mga kahaliling tagasalin-wika sa parehong spreadsheet.
12.Ang mga alituntunin at huling araw ng bawat pagsasalin-wika ay personal na pagkakasunduan ng bawat kalahok at ng LLC;;

Punan ang Porma https://goo.gl/forms/0Jy4rieRXU0P2kwf1
Sumali sa aming komunidad sa Telegram http://t.me/ScorumBounty Telegram community
Mag-iwan ng kumento dito kalakip ang wika (mga wika) na gusto mong isalin
Tignan ang inyong kalagayan dito https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a5WPvrMYYHJey6PWoeWw_jt_qhvxLfz46_kmp2aZ9fk/edit?usp=sharing
 
Last edited:

Dudesss

New Member
Apr 20, 2018
3
0
The story of how Alexander Hleb’s jersey is going to visit UK and how Scorum makes dreams come true.

Scorum ambassadors’ fans are living all around the global. For example, once we got a message from Jack, who told us that he’s a big fan of Alexandr since 2005 and asked us for some help. “The thing is, — said Jack — I’ve been looking for a shirt with Alex’s name and number on the back for quite a few years now and I’ve been unable to find one. I’ve noticed that Alex is an ambassador for your company! Do you think you could help sort a shirt for me or point me in the right direction for getting one? ”

We shared this story with Alexander himself and decided to send Jack a gift from Scorum, since our main goal is to reward sports fans.

Today Alexander signed the t-shirt, and the t-shirt is on itself way to UK.

This is just one way Scorum unites the sports stars and their fans not only in the virtual, but also in the real world.
 

Dudesss

New Member
Apr 20, 2018
3
0
" Hey everyone,

New week starts and more tasks are coming! Welcome all new members, hope you enjoy our friendly atmosphere here. Thanks for joining us!

We are working hard at creating content for you to translate, I will send a testing task for all of the new members soon.

All of those who have already finished tasks and received SCR tokens, my congratulations!

From now you are officially Scorum's translators and/or proofreaders! You will have your own Scorum rank and Scorum star ⭐

After we launch Scorum blogging platform you will have a lot of work to do and a lot of SCR tokens to earn. Thanks you for your help, stay tuned for more updates and tasks!

If you would like to be our community or county managers, you are very welcome. "